St Panteleimon Full Roster

St Panteleimon Full Roster and Scorers in all competitions.

St Panteleimon Full Roster

PlayerClubGoals
Courtney MassaySt Panteleimon21
Noyan TajbakhshSt Panteleimon13
Guilherme MontiSt Panteleimon5
Ayub AlbadriSt Panteleimon5
Roberto KatsikasSt Panteleimon3
Demitris AnastasiouSt Panteleimon2
Nico CampbellSt Panteleimon2
Aristotelli NasaiSt Panteleimon2
Ray OliveiraSt Panteleimon1
Thiago GoncalvesSt Panteleimon1
Jake KnightSt Panteleimon1
Frangeskou MichaelSt Panteleimon1
Ibadat MohammadiSt Panteleimon1
Javonne MolloySt Panteleimon1
Donald ManajSt Panteleimon0
Ryan MolloySt Panteleimon0
Bilal AhmadzaiSt Panteleimon0
Igli SevajSt Panteleimon0
Bernando BalliouSt Panteleimon0
Ahmed DoukhiSt Panteleimon0
Mishari Al AshbanSt Panteleimon0
Andre SantosSt Panteleimon0
Costas MinaSt Panteleimon0
Danny GelyanahSt Panteleimon0
Ben DunkwuSt Panteleimon0
Martial CobianchiSt Panteleimon0
Dan CarrSt Panteleimon0
Stefanos GourgiotisSt Panteleimon0